KFV-Tavlan

Marknadsför ditt evenemang på våra reklamplatser

Som företagare och arrangör i KFV-regionen kan du marknadsföra ditt evenemang eller dina tjänster till en rimlig kostnad och låta Nöjestomten sköta hela det praktiska. Tavlorna som sitter på belysningsstolpar får nyttjas till i stort sätt allt som är av värde för Katrineholm och dess innevånare. (prövning inför varje event kommer att ske).

Fakta om tavlorna

Affischplatserna är placerade på belysningsstolpar i tätorten. KFV tavlan är dubbelsidig och ca 25 st till antalet och finns i nuläget på Lövåsenområdet. Formatet är 700x1000mm. Trycket görs på papper för utomhusbruk och har en mycket hög kvalité på färger och bilder. Affischerna fodras på en 3 mm tjock vattenbeständig kartong som återvinns efter förbrukning. Fodringen garanterar att affischerna har en lång livslängd och inte påverkas av väder. Tavlorna bokas i serier om 25st.

Hyrestider

Max en månad får dina evenemangsbanér sitta uppe. Du kan givetvis välja att nyttja en kortare tid till en högre kostnad, om du så önskar. Tänk på att om du ansökt om en viss period så måste du avboka om du inte vill nyttja tavlorna. Annars omöjliggör du för någon annan att kunna marknadsföra sitt evenemang.

Kostnad och ansökan

Allt är förberett för att du skall kunna utnyttja stadens belysningsstolpar för din marknadsföring. Fästena finns på plats, kontakten med polisen för att nyttja offentlig plats är ordnat för dig. Vi ser också till att uppsättning och nedtagning sköts på ett sätt så att inte trafiksäkerheten riskeras.

Pris: 25 dubbelsidiga tavlor i fyrfärg i 4 veckor kostar 14,800kr

info@nojestomten.se
Nöjestomten
Fågelgatan 4
641 33, Katrineholm

Din ansökan måste vara Nöjestomten tillhanda senast en månader innan evenemanget går av stapeln.
Alla priser är exkl. moms.